'Bà bói' Thái Bình: Làm 'thầy' cũng không ai nói như thế

“Tôi già đến từng này rồi chứ trẻ gì nữa. Không bao giờ tôi dám nói những câu như vậy, có làm thầy cũng không ai phát biểu như thế” bà Chày nói.

XEM CLIP:

Nguyễn Thu Hằng