Bảy nàng Triệu Mẫn 'Ỷ Thiên Đồ Long ký' ngày ấy, bây giờ


Uông Minh Thuyên vẫn hoạt động nghệ thuật sôi nổi ở tuổi 71, Lê Mỹ Nhàn vắng bóng màn ảnh 18 năm.