Bên trong nhà của một đảng viên ưu tú ở Triều Tiên

Nhà Mun Gang Sun treo đầy ảnh các lãnh đạo Triều Tiên, con trai cô thậm chí còn có một bộ quân phục nhỏ.

Bên trong nhà của một đảng viên đảng Lao động Triều Tiên

 Hồng Hạnh (theo CNN)