Bên trong Trung tâm báo chí quốc tế sức chứa 3.000 người

Phóng viên trong nước và quốc tế tác nghiệp APEC Đà Nẵng sẽ được phục vụ ăn uống miễn phí, mạng wifi, đường truyền và bàn ghế làm việc tiện nghi.