Biệt thự gần 200 m2 mới mua của Quang Hà


Ca sĩ tự lên ý tưởng cải tạo, thiết kế không gian sống 20 tỷ đồng của anh ở Long Biên, Hà Nội.

bsp;

Biệt thự 20 tỷ mới mua của Quang Hà

Nguyễn Bắc – Hà Thu