Biểu tình bạo lực ngoài đại sứ quán Mỹ tại Lebanon

Cuộc biểu tình bạo lực diễn ra bên ngoài đại sứ quán Mỹ tại Beirut, Lebanon, khiến lực lượng an ninh phải dùng vòi rồng và hơi cay. 

Người biểu tình hôm nay vẫy cờ Palestine, hô khẩu hiệu ủng hộ Palestine, ném vật thể vào lực lượng an ninh, đốt lửa trên con đường cạnh đại sứ quán Mỹ. Lực lượng an ninh sử dụng hơi cay và vòi rồng để kiểm soát đám đông, theo Reuters. Những kẻ bạo động làm đổ hàng rào sắt xung quanh khu đại sứ quán dù vòi rồng liên tục đẩy lùi những người này. 

*Tiếp tục cập nhật