Bộ Công an xác nhận điều chỉnh công tác của 2 Thứ trưởng

Trao đổi với VietNamNet, Thiếu tướng Lương Tam Quang Chánh văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an cho hay, lãnh đạo Bộ Công an đã có thống nhất và điều chỉnh phân công thêm công việc đối với 2 Thứ trưởng là Thượng tướng Lê Quý Vương và Trung tướng Nguyễn Văn Sơn.

“Đó là việc phân công công việc hết sức bình thường. Trách nhiệm của 2 Thứ trưởng được phân công thêm nhiệm vụ sẽ nặng nề hơn”, ông Quang nói.

Thượng tướng Lê Quý Vương, ngoài việc giúp Bộ trưởng chỉ đạo công tác như hiện nay còn giúp Bộ trưởng chỉ đạo công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ; trực tiếp phụ trách Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, ngoài việc giúp Bộ trưởng chỉ đạo công tác như hiện nay còn giúp Bộ trưởng chỉ đạo công tác hậu cần kỹ thuật, công tác cơ yếu; trực tiếp phụ trách Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật; Cục Cơ yếu.

Trước khi có điều chỉnh này, các lĩnh vực PCCC và cứu nạn, cứu hộ; hậu cần kỹ thuật được phân công cho Thứ trưởng, Trung tướng Bùi Văn Thành phụ trách. 

Theo Thiếu tướng Lương Tam Quang, “Trung tướng Thành sẽ có những việc bình thường khác do lãnh đạo Bộ phân công”..

Đàm Đệ