Bồ Đào Nha trưng bày viên chocolate bọc vàng đắt nhất thế giới

Nhà sản xuất kẹo của Bồ Đào Nha tạo ra 1.000 viên chocolate bọc vàng với mỗi viên có giá gần 9.500 USD.

bsp;

Bồ Đào Nha trưng bày viên chocolate bọc vàng đắt nhất thế giới

 Vũ Phong

(Video: Reuters)