Cảnh sát cơ động phục vụ APEC trình diễn khí công

Cảnh sát gánh cặp tạ nặng 120kg rồi đi trên mảnh thủy tinh, hay dùng thanh sắt sắc nhọn kê vào yết hầu đẩy xe nặng hơn 3 tấn…