Chàng trai Sài Gòn kể chuyện đi 30 nước trong ba năm


Qua sách “Tuổi trẻ trong ví bạn mua được gì?”, Lý Thành Cơ muốn khích lệ người trẻ vượt khỏi vùng an toàn của bản thân.

bsp;

Chàng trai Sài Gòn đi 30 nước trong 3 năm để ‘mua’ trải nghiệm

Di Vỹ