Chính quyền xã được phê gì vào sơ yếu lý lịch của công dân?

Khi đi xác nhận sơ yếu lý lịch, tôi rất bực khi bị lãnh đạo xã phê “gia đình chưa chấp hành chủ trương của nhà nước”.

Xin hỏi UBND xã có được phép ghi nội dung như trên vào sơ yếu lý lịch của công dân không?

Mai Hoa

Trả lời