Chồng cũ lương 20 triệu đồng vẫn trốn đưa tiền nuôi con

Tôi được tòa cho quyền nuôi con, còn chồng cũ cấp dưỡng mỗi tháng hai triệu đồng song anh ấy luôn viện cớ để trốn tránh.

Tôi biết thu nhập của anh ấy mỗi tháng hơn 20 triệu đồng, trong khi chúng tôi chỉ có duy nhất đứa con này.

Xin hỏi, hành vi trốn tránh cấp dưỡng bị xử phạt như thế nào? 

Lê Phương Mai

Luật sư trả lời