Chồng mất, vợ có toàn quyền chia tài sản không?

Bố mất không để lại di chúc, giờ mẹ muốn chia hết tài sản cho anh trai cả mà không cho tôi và chị gái thứ hai.

Tôi xin hỏi mẹ có quyền chia như vậy không? Chúng tôi có quyền yêu cầu tòa án phân chia số tài sản theo quy định của pháp luật không?

Nguyễn Minh Tú

Luật sư trả lời