Chưa xem xét việc nâng mệnh giá bảo hiểm y tế

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu quy định về bảo hiểm y tế phải phản ánh đúng nguyên tắc “đóng – hưởng” và chia sẻ rủi ro.

Chiều 28/11, Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp sửa đổi Nghị định 105 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Theo đó, Phó thủ tướng nêu rõ, từ nay đến năm 2020 chưa xem xét việc nâng mệnh giá bảo hiểm y tế, do vậy các cơ quan chức năng cần tính toán mức đóng, quyền lợi của các bên liên quan sao cho phù hợp, đảm bảo sự bền vững của quỹ, cân đối theo từng năm.

Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh, bảo hiểm y tế có tính chất an sinh xã hội cao, liên quan đến phần lớn người dân. Vì vậy quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật về BHYT và Nghị định sửa đổi Nghị định 105 phải phản ánh đúng bản chất, chức năng của BHYT với nguyên tắc “đóng – hưởng” và chia sẻ rủi ro.

Chưa nâng mệnh giá bảo hiểm y tế từ nay đến 2020. Ảnh: CTV
Chưa nâng mệnh giá bảo hiểm y tế từ nay đến 2020. Ảnh: CTV

Phó thủ tướng cũng yêu cầu đảm bảo công khai, đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường chống gian lận, trục lợi bảo hiểm y tế; không để ảnh hưởng đến lợi ích của người dân và cơ sở khám, chữa bệnh.

Bộ Y tế được giao hoàn thiện và trình Chính phủ dự thảo Nghị định để ban hành trong năm 2017; phối hợp với Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam rà soát, tính toán và báo cáo Chính phủ trong quý I năm 2018 về khả năng năm 2018 điều chỉnh giá dịch vụ y tế bước 3.