Có chung hộ khẩu sẽ đương nhiên được ghi tên cùng sổ đỏ?

Gia đình tôi ba thế hệ hiện sống trong một nhà, cùng hộ khẩu, vậy có được ghi tên vào sổ đỏ theo quy định mới? (Thanh Dự)

Gia đình gồm có ông, bà, bố, mẹ, tôi và cậu em trai. 

Trả lời