Có nên đăng ký ôtô đứng tên công ty để được ưu đãi thuế?

Xe đứng tên riêng của giám đốc hay đăng ký dưới dạng tài sản của công ty thì sẽ có lợi hơn về tiền thuế?

Tôi là giám đốc công ty nhỏ với hơn 10 nhân viên. Do công việc thường xuyên phải đi các tỉnh, tôi muốn mua một chiếc ôtô để phục vụ mình cũng như những người khác trong công ty.

Như vậy, chiếc xe sẽ đứng tên tôi hay công ty? Nếu đứng tên công ty thì mức thuế khác biệt như thế nào? 

Nam Anh

Luật sư trả lời