Con có được quyền bán mảnh đất mang tên bố?

Ông tôi sức khỏe rất yếu, bố muốn bán đất của ông để lấy tiền chạy chữa, nhưng lo ngại không được phép.

Khi còn khỏe, ông nói miệng cho bố tôi một mảnh đất để làm ăn, chưa lập di chúc. Nay ông bị tai biến, sức khỏe yếu, bà tôi đã mất, bố tôi là con cả muốn bán tài sản này thì có được không?

Nguyễn Hữu Huân

Luật sư trả lời