Công an, quân đội xuất quân bảo vệ APEC

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự lễ xuất quân của các lực lượng bảo vệ APEC tại TP Đà Nẵng.