Công an xã có được xử phạt không đội mũ bảo hiểm?

Tôi ra đầu xóm mua đồ dùng nên không đội mũ bảo hiểm và bị công an xã dừng xe máy, xử phạt.

Xin hỏi, công an xã có quyền xử phạt không?

Nguyễn Thanh Thân

Luật sư trả lời