Công bố quyết định nhân sự của Ban Bí thư

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức công bố và trao các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. 

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được giao nhiệm vụ mới

Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ khóa 18, lần thứ 20, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Minh Châu đã trao các quyết định của Ban Bí thư chuẩn y 2 cán bộ giữ chức ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm: Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Nguyễn Hải; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ cũng trao các quyết định của Ban Bí thư chỉ định 6 cán bộ tham gia làm ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020, bao gồm:

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cao Thị Toàn Thắng;

Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Đỗ Ngọc Tuấn;

Giám đốc Sở Tài chính Vương Thị Bảy;

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Huy Ngọc; 

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Minh Xuyên;

Bí thư Huyện ủy Yên Lập Nguyễn Minh Tuấn.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị địa phương…