Đại biểu quốc hội Trung Quốc nói về việc bỏ giới hạn nhiệm kỳ chủ tịch

Khó có thể tìm thấy đại biểu phản đối đề xuất sửa hiến pháp để xóa bỏ giới hạn nhiệm kỳ chủ tịch Trung Quốc, theo BBC.

bsp;

Quan điểm của đại biểu quốc hội Trung Quốc về việc bỏ giới hạn nhiệm kỳ chủ tịch

 Phương Vũ

(Video: BBC)