Đàn ông Trung Quốc leo thang lưỡi dao cầu năm mới sống bản lĩnh

Cộng đồng Lisu ở Vân Nam, Trung Quốc, tổ chức lễ hội leo thang dao, giẫm than nóng để cầu năm mới sống bản lĩnh, không bị ức hiếp.

bsp;

Đàn ông Trung Quốc leo thang lưỡi dao cầu năm mới sống bản lĩnh

 Vũ Phong

(Video: Reuters)