Đap Canh

Tôi tên là Trần Tuấn Hiệp và tôi vừa chụp được tấm ảnh này !