Di chúc viết tay không người làm chứng, có giá trị không?

Một năm sau khi bố qua đời, gia đình mới biết cụ để lại bản di chúc viết tay, không có người làm chứng.

Bản di chúc cũng chỉ có vài dòng, nội dung ghi cụ thể tài sản để lại cho mỗi người con. Khi còn sống, bố không nói gì về việc chia tài sản này, cũng không ai biết việc có di chúc.

Vậy xin hỏi, văn bản do bố tôi để lại đó có được coi là di chúc hợp pháp không? Các con có phải chia tài sản theo di chúc đó không?

Nguyễn Thị Minh

Luật sư trả lời

Hà Nguyên
|