Đoàn liên ngành Việt Nam thăm Tòa Thánh Vatican

Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc dẫn đầu đoàn liên ngành Việt Nam tới thăm, làm việc tại Tòa Thánh, góp phần xây dựng quan hệ giữa hai bên.

Đoàn liên ngành Việt Nam tới thăm và làm việc tại Tòa Thánh. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Đoàn liên ngành Việt Nam tới thăm và làm việc tại Tòa Thánh. Ảnh: Bộ Ngoại giao.

Đoàn công tác liên ngành Việt Nam, do Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc dẫn đầu, thăm và làm việc tại Tòa Thánh trong hai ngày 23 và 24/8. Hai bên trao đổi về quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh, trong đó có các vấn đề liên quan đến Giáo hội Công giáo Việt Nam, theo thông cáo Bộ Ngoại giao.

Thứ trưởng Hà Kim Ngọc khẳng định Việt Nam luôn thực hiện chính sách nhất quán tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, hoàn thiện khung pháp lý về tín ngưỡng tôn giáo, khuyến khích, tạo điều kiện cho Giáo hội Công giáo Việt Nam tham gia xây dựng đất nước, đồng thời luôn quan tâm đến các nhu cầu của giáo hội.

Tòa Thánh nhất trí Giáo hội Công giáo Việt Nam cần thực hiện tốt Giáo huấn của Giáo hoàng về “giáo dân tốt là công dân tốt” và đường hướng “Sống Phúc âm trong lòng dân tộc” của Giáo hội. Tòa Thánh quan tâm thúc đẩy quan hệ hai bên, mong muốn cộng đồng Công giáo Việt Nam đóng góp tích cực cho xã hội, chấp hành pháp luật.

Hai bên còn nhất trí tiếp tục đối thoại mang tính xây dựng, thiện chí nhằm thúc đẩy giải quyết một số vấn đề còn tồn tại.

Như Tâm