Đường rời thành phố Trung Quốc tắc 10 km vì xe vui Tết trở về

Tuyến đường rời thành phố du lịch Hải Khẩu tắc 10 km vào mùng ba Tết vì lượng xe tự lái tới đây vui xuân và trở về quá đông.

bsp;

Đường rời thành phố Trung Quốc tắc 10 km vì xe vui Tết trở về

 Hồng Hạnh

(theo Pear)