Fan bình luận hài hước về sạn trong phim 'Cung tâm kế 2'


Cảnh công chúa dùng khăn giấy, cung nữ ngắm trộm nhân vật nam… được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội.

* Vua lột bỏ xiêm y của Thuần Hy

bsp;

Châu Tú Na cung tâm kế 2

* Cảnh cung nữ ngắm trộm nhân vật nam trong “Cung tâm kế 2”

bsp;

Cung tâm kế 2 tắm sông

Như Anh