Gia Lai bổ nhiệm nhiều cán bộ chưa đủ tiêu chuẩn

Thanh tra Chính phủ yêu cầu Gia Lai hủy bỏ quyết định tuyển dụng đối với các trường hợp không thực hiện đúng quy định.

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa thông báo kết luận thanh tra về quản lý biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Gia Lai (từ 2014 đến tháng 3/2017). 

Theo đó, tỉnh Gia Lai có sáu trường hợp không có văn bản xin ý kiến của Bộ Nội vụ trước khi ra quyết định tuyển dụng; 13 trường hợp tuyển dụng theo chính sách thu hút của tỉnh không đúng đối tượng; một trường hợp khi chưa hết thời gian tập sự nhưng cơ quan đã ban hành quyết định công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm chính thức vào ngạch.

Ở Gia Lai còn có nhiều trường hợp được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn. Trong đó có một trường hợp đã quá tuổi bổ nhiệm 5 tháng nhưng vẫn được thăng chức; nhiều trường hợp khác không có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý lĩnh vực, không có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên, không có trình độ đại học chuyên môn…

Thanh tra Bộ Nội vụ xác định, có bốn cơ quan, đơn vị ở Gia Lai sử dụng vượt quá số lượng cấp phó bảy người; một trường hợp được cử đi đào tạo sau đại học chưa đáp ứng yêu cầu thời gian công tác từ đủ năm năm trở lên.

Để khắc phục các vấn đề trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo chấm dứt việc sử dụng công chức vượt số lượng được giao; thực hiện tinh giản biên chế đúng tỷ lệ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Lãnh đạo Gia Lai cũng có trách nhiệm miễn nhiệm chức danh lãnh đạo đối với các công chức không đáp ứng trình độ đại học, có biện pháp sắp xếp số lượng cấp phó vượt quy định; kiểm điểm xác định trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân trong việc tham mưu, thực hiện không đúng quy định pháp luật…

Hoàng Thùy
|