Giáo sư về làm việc tại Hà Tĩnh được hỗ trợ 800 triệu đồng

Phó giáo sư sẽ được hỗ trợ một lần 500 triệu đồng, trong đó 300 triệu đồng để mua đất, xây nhà nếu chưa có nhà tại địa phương. 

Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa 17 từ ngày 11 đến 13/12 thông qua nghị quyết về chính sách thu hút nguồn chất lượng cao.

Theo đó, giáo sư về làm việc tại Hà Tĩnh sẽ được hỗ trợ kinh phí một lần 300 triệu đồng và hỗ trợ thêm 500 triệu đồng để mua đất, xây nhà nếu chưa có nhà tại địa bàn. Yêu cầu là nam không quá 55, nữ không quá 50 tuổi, cam kết làm việc tại tỉnh tối thiểu 10 năm liên tục, tính từ ngày có quyết định tuyển dụng.

Trường hợp phó giáo sư sẽ được hỗ trợ kinh phí 200 triệu đồng và thêm 300 triệu đồng để mua đất, xây nhà nếu chưa có nhà tại tỉnh.

Đối với tiến sĩ, nam không quá 45, nữ không quá 40 tuổi, nếu về làm việc tại Hà Tĩnh sẽ được hỗ trợ kinh phí một lần 300 triệu đồng, ưu tiên những chuyên ngành, lĩnh vực tỉnh có nhu cầu, như: y tế, khoa học công nghệ, công nghệ thông tin.

Bà Nguyễn Thị Nữ Y, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lâu nay tỉnh vẫn có chính sách này song không thu hút được nhiều người về làm việc. Năm nay tỉnh tiếp tục ban hành nghị quyết, quyết định như thế nào là từ phía nhân lực.