Hàng chục nghệ sĩ Bỉ biểu diễn đi cà kheo trên phố đi bộ Hà Nội

Hơn 40 nghệ sỹ Bỉ tối qua dàn hàng đi cà kheo trên phố Đinh Tiên Hoàng trong sự thích thú của người dân Hà Nội.

bsp;

Người dân thích thú xem biểu diễn cà kheo trên phố đi bộ Hà Nội