Hiện trường vụ tông xe kinh hoàng ở Sài Gòn

Như Sỹ

(Clip Facebook Huu Phuoc)