Hồ Vĩnh Khoa và bạn đời đồng giới catwalk ở cung điện Hawaii


Người mẫu Việt lần đầu trình diễn thời trang ở Mỹ – quê nhà bạn đời anh.