Hơn 100 năm phát triển thời trang Nhật


Phụ nữ Nhật chuộng mặc đồ truyền thống từ những năm 1860 đến 1950 nhưng sau đó họ hướng đến các trang phục bất quy tắc, phá cách.

bsp;

100 năm phát triển của thời trang Nhật

Video: Glamour

Trương Tùng – Văn Huấn