Kim Jong-un mời Tổng thống Hàn Quốc đến Triều Tiên

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẵn sàng gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in càng sớm càng tốt.

*Tiếp tục cập nhật