Kỳ Duyên: 'Tôi không còn vô tư như trước'


Hoa hậu 21 tuổi cẩn trọng trong hành vi, lời nói để tránh tai tiếng làm xấu hình ảnh bản thân trong mắt công chúng như trước.  

Kỳ Duyên: ‘Tôi không còn vô tư như trước’

Vân An – Minh Nhật