Lưu Trọng Ninh: 'Tôi như ngựa hoang, không biết ngày mai sẽ đi đâu'


Để vợ con ở Đà Lạt, đạo diễn “Bến không chồng”, “Ngã ba Đồng Lộc”… lúc một mình tại Hà Nội, lúc rong ruổi sống đời tự do.

bsp;

Lưu Trọng Ninh: “Tôi như ngựa hoang, không biết ngày mai sẽ đi đâu”

Thanh Tùng – Trọng Trường