Mẹ Trung Quốc đánh mắng vì con làm mất vé tàu điện 5 tệ

Người qua đường ngạc nhiên khi bà mẹ đánh mắng con chỉ vì mất vé 0,8 USD, nhưng người phụ nữ nói 5 tệ là rất to với mình.

bsp;

Mẹ Trung Quốc đánh mắng vì con làm mất vé tàu điện 5 tệ

 Hồng Hạnh

(theo Pear)