Ngày đầu về buôn làng của H'Hen Niê sau đăng quang hoa hậu

Ngày đầu về buôn làng của H'Hen Niê sau đăng quang hoa hậu


Từ trưa đến đêm 22/1, hoa hậu tham gia diễu hành, giao lưu, đốt lửa trại và ăn tiệc cùng người Ê đê huyện Cư M’gar.

bsp;

H’Hen Niê

Vân An