Ngày đầu về buôn làng của H'Hen Niê sau đăng quang hoa hậu


Từ trưa đến đêm 22/1, hoa hậu tham gia diễu hành, giao lưu, đốt lửa trại và ăn tiệc cùng người Ê đê huyện Cư M’gar.

bsp;

H’Hen Niê

Vân An