Người phát ngôn nói về việc xử lý một số cán bộ cao cấp ngành Công an

Bà Lê Thị Thu Hằng cho biết, về việc xử lý một số cán bộ cao cấp ngành Công an thì thông tin đã đăng tải rất đầy đủ trên báo chí.

Người phát ngôn khẳng định, chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam là kiên quyết làm rõ, đấu tranh với các sai phạm, những vụ việc tiêu cực của các tổ chức và cá nhân.

Ngày 28/7, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật ông Bùi Văn Thành Thứ trưởng Bộ Công an bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng (ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công an TƯ nhiệm kỳ 2016-2021; ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật Bộ Công an nhiệm kỳ 2010-2015).

Đồng thời, Bộ Chính trị giao Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo thực hiện quy trình xử lý kỷ luật về hành chính và giáng cấp bậc hàm đối với ông Bùi Văn Thành, bảo đảm đồng bộ, kịp thời, tương xứng với kỷ luật của Đảng theo quy định.

Bộ Chính trị cũng quyết định thi hành kỷ luật thượng tướng Trần Việt Tân, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an bằng hình thức cách chức ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công an TƯ nhiệm kỳ 2011 2016.

Giao Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo thực hiện quy trình xử lý kỷ luật về hành chính và giáng cấp bậc hàm đối với ông Trần Việt Tân bảo đảm đồng bộ, kịp thời, tương xứng với kỷ luật của Đảng theo quy định.

Thái An