Người thợ sửa ô duy nhất ở châu Âu

Chủ một tiệm sửa ô tại Paris kêu gọi mọi người đừng tùy tiện vứt đồ để bảo vệ môi trường.

bsp;

Người thợ sửa ô muốn cứu thế giới ở châu Âu

  Hồng Hạnh

(theo BBC)