Người Việt bình luận về mốt mặc áo lót ra đường


Đa số người dân không dám thử mốt mặc áo lót như trang phục bình thường.

bsp;

Người Việt bình luận về mốt mặc áo lót ra đường

 

 Mĩ Dân – Ý Ly