Những bộ phim tiêu biểu của NSND Huy Thành


Cố đạo diễn có hơn nửa thế kỷ hoạt động trong làng phim với các tác phẩm nổi bật: “Nổi gió”, “Về nơi gió cát”, “Xa và gần”, “Vùng trời”…

bsp;

Những bộ phim tiêu biểu của NSND Huy Thành