Những người đàn ông 40 tuổi vẫn còn trinh ở Nhật Bản

Theo CNN, nhiều đàn ông trung niên Nhật Bản, dù khỏe mạnh và công việc ổn định, chưa bao giờ có mối quan hệ yêu đương với người khác phái.

bsp;

Những người đàn ông 40 tuổi vẫn còn trinh ở Nhật

 An Hồng