NSND Đặng Thái Sơn: 'Cảm xúc luôn mới khi diễn Chopin ở TP HCM'


Danh cầm được hàng trăm khán giả Việt – Hàn tán thưởng khi trình diễn concerto của thiên tài Chopin ở hòa nhạc tối 21/11, tại Sài Gòn.

NSND Đặng Thái Sơn về nước biểu diễn

Minh Nhật