Nữ nghệ sĩ Thụy Sĩ biến dấu niêm phong thư thành nghệ thuật

Một nhà thư pháp, kỹ sư công nghệ thông tin Thụy Sĩ đã thiết kế và biến dấu niêm phong thư thành tác phẩm nghệ thuật.

Nữ nghệ sĩ Thụy Sĩ biến dấu niêm phong thư thành nghệ thuật

  Hồng Hạnh (theo Business Insider)