Ông bố cưỡi ngựa đón con tan học mẫu giáo ở Trung Quốc

Ông bố cưỡi ngựa tới đón con trai học mẫu giáo ở tỉnh Thiểm Tây thu hút sự chú ý của người qua đường.

bsp;

Ông bố cưỡi ngựa đón con tan trường ở Trung Quốc

 Hồng Hạnh

(theo Pear)