Ông Nguyễn Xuân Thắng phụ trách Hội đồng Lý luận Trung ương

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh được phân công phụ trách Hội đồng Lý luận Trung ương.

Chiều 14/12, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công phụ trách cơ quan này cho ông Nguyễn Xuân Thắng – Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Theo Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, để đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, liên tục của Bộ Chính trị, Ban bí thư và Trung ương Đảng đối với công tác lý luận của Đảng, ông Nguyễn Xuân Thắng được phân công phụ trách Hội đồng Lý luận Trung ương trong thời gian ông Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban bí thư, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nghỉ điều trị bệnh.

Hội đồng Lý luận Trung ương là cơ quan tư vấn cho Ban chấp hành Trung ương mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban bí thư về các vấn đề lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phục vụ công tác lãnh đạo của Đảng; định hướng, hoạch định, phát triển đường lối, chính sách của Đảng, chuẩn bị văn kiện cho Đại hội Đảng toàn quốc.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: BTNMT
Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: BTNMT

Trước đó ngày 6/10, tiếp tục chương trình Hội nghị lần thứ sáu, Ban chấp hành Trung ương Đảng dưới sự điều hành của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thảo luận, bầu bổ sung hai Ủy viên Ban bí thư khóa 12.

Hai nhân sự mới là ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Ông Nguyễn Xuân Thắng 60 tuổi, quê ở Thanh Chương (Nghệ An), là giáo sư, tiến sĩ kinh tế, Ủy viên Trung ương khóa 11, 12. Ông hiện là Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Ông Thắng từng là Phó viện trưởng, Viện trưởng Kinh tế và Chính trị thế giới, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Từ năm 2007 đến 2011, ông được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch, rồi Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam).

Đến tháng 4/2016, ông được phân công giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (thay ông Tạ Ngọc Tấn sang làm Phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương).

Xuân Hoa