Page Thái Văn Đường đã sao chép những hình ảnh của tôi như thế nào ?

Trên đây là 2 hình ảnh mà page Thái Văn Đường đã sao chép của tôi và đăng lên trang page ngày 24 tháng 3 năm 2019, việc làm này đã vi phạm quyền sở hữu cá nhân của tôi.
Trước đó page Thái Văn Đường đã sao chép nhiều tác phẩm của những nghệ sĩ khác và đã bị tòa án Nhân Dân Việt Nam kết án.