Phạm Minh Chính Chính Thức Lên tiếng Về Khoản 100 tỷ Góp Vào Chùa Ba Vàng