Phạm Quỳnh Anh: 'Các con dạy tôi cách bày tỏ tình cảm'


Ca sĩ cho biết cô nhìn hai con để học cách nói lời ngọt ngào với người mình yêu thương.

bsp;

Phạm Quỳnh Anh: ‘Tôi coi Quang Huy là thầy’ (chờ nhân vật)

Trần Huấn – Đức Trí